logo Samenwerkingsverband Exmoorpony
titel Exmoorpony's Nederlandse vlag Union Jack
Sponsors en donateurs
Samenwerkingsverband Exmoorpony is door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent ondermeer dat we het goede doel moeten dienen en geen winstoogmerk mogen hebben. Geen van onze leden of vrijwilligers krijgt een salaris voor het werk dat hij of haar voor het samenwerkingsverband verricht. Sponsoring van het Samenwerkingsverband Exmoorpony is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.


Omdat wij de nodige onkosten hebben, is iedere vorm van financiële hulp welkom. Dat kan door u aan te melden als donateur of als sponsor bij Hans Hovens (tel: 077-4642999/email: info@faunaconsult.nl). Sponsors en donateurs krijgen onze tweemaal per jaar verschijnende digitale nieuwsbrief toegezonden. Donateur bent u vanaf € 30,- per jaar. Sponsor bent u als u minimaal € 100,- per jaar doneert.


Deze website wordt gesponsord door Evers Automatisering.

Hier had uw (bedrijfs)naam kunnen staan.