logo Samenwerkingsverband Exmoorpony
titel Exmoorpony's Nederlandse vlag Union Jack
Stamboek
Onze Exmoorpony's staan geregistreerd in ons stamboek, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Hierdoor kunnen we de onderlinge verwantschap bepalen. Dat is belangrijk bij de samenstelling van nieuwe harems. Inmiddels is meer dan 95% van de in Nederland en Vlaanderen voorkomende Exmoorpony's geregistreerd in het stamboek (zo'n 250 dieren). Het doel van het stamboek is tweeledig: enerzijds dient het om de genetische diversiteit binnen zo groot mogelijk te houden, anderzijds willen we er zeker van zijn dat alleen zuivere Exmoorpony's deelnemen aan de fok. Wij roepen eigenaren van zuivere Exmoorpony's op om deel te nemen aan het Samenwerkingsverband Exmoorpony, zodat ook hun pony's bijdragen aan de instandhouding van deze unieke soort. Om in het stamboek te kunnen komen moet van de vader en moeder bekend zijn dat deze zuivere Exmoorpony's zijn. Dat betekent dat ze eveneens in het stamboek zijn opgenomen, of in het stamboek van de Exmoor Pony Society of de Deutsche Verein Exmoor Pony.

Voordat een Exmoorpony in het stamboek wordt opgenomen wordt deze geïnspecteerd. Daarbij wordt er niet gekeurd volgens strakke fokdoelen, zoals op een honden- of geitenkeuring. Onze selectiecriteria sluiten juist aan op de natuurlijke selectie. Zo sluiten we Exmoorpony's met staart- en maneneczeem uit voor het stamboek, evenals Exmoors met gebitsafwijkingen of slechte hoeven. Dat is nodig omdat wilde dieren, die generaties lang in gevangenschap worden gefokt, uiteindelijk worden gedomesticeerd. Dit komt doordat er in gevangenschap op andere eigenschappen wordt geselecteerd dan in de natuur. Zo hebben minder schuwe dieren in de natuur minder overlevingskansen, terwijl ze in gevangenschap veelal worden gekozen voor de fok. Ook doordat 'onze' Exmoorpony's in natuurterreinen worden gehouden, vindt er nog steeds natuurlijke selectie plaats.


Door hier te klikken kunnen leden het stamboek bekijken.