logo Samenwerkingsverband Exmoorpony
titel Exmoorpony's Nederlandse vlag Union Jack
Verantwoording
Samenwerkingsverband Exmoorpony is een stichting met als doel de zuivere Exmoorpony en zijn wilde eigenschappen te behouden, ondermeer door het beheren van een stamboek. Samenwerkingsverband Exmoorpony heeft geen winstoogmerk en niemand (bestuursleden, vrijwilligers etc.) krijgt een salaris voor het werk dat hij of haar voor het samenwerkingsverband verricht en vrijwel al ons werk doen we zonder onkostenvergoeding. Onze financiële verantwoording is te vinden in de nieuwsbrieven.

Het bestuur van Samenwerkingsverband Exmoorpony bestaat uit de volgende leden:

• Hans Hovens: voorzitter;
• Jaap Mekel: secretaris;
• Dorien Mekel: penningmeester;
• Ronald Goderie;
• Arno Paulus;
• Lodewijk van Kemenade.

Adresgegevens:
Samenwerkingsverband Exmoorpony
Tegelseweg 3
5951 GK Belfeld
tel: 077-4642999
e-mail: info@faunaconsult.nl

Fiscaal nummer: 8221624543
KvK: 141330314